Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
SharePoint

Informace pro nově přijaté studenty

​​​​​​​​​​V pátek 22. 6. 2018 se sejdeme na informační schůzce (zápisu) pro studenty přijaté na bakalářské studium Fakulty mezinárodních vztahů. Tato schůzka je pro Vás povinná. Elektronické potvrzení nenahrazuje zápis a je třeba podpisem u zápisu nástup do studia potvrdit. Studenti jsou rozděleni do dvou skupin, podrobněji viz web fakulty.

Ve Vašem studiu budete moci využít rozsáhlou informační podporu. Budete moci např. průběžně sledovat stav svého studia v Integrovaném studijním informačním systému (InSIS). Abyste se mohli úspěšně účastnit informační schůzky, je nutné připravit se na ni, nejlépe na notebooku, který si na schůzku vezmete.

Každý student potřebuje získat uživatelské jméno a dvě hesla pro práci v počítačové sítě školy:

 1. Heslo pro přístup do InSIS a Office 365 (pošty, intranetu fakulty a pro Skype pro firmy).
 2. Heslo pro využívání bezdrátové sítě Eduroam dostupné ve všech areálech školy.

Proveďte proto v termínu pondělí 18. 6. 2018, 18:00 h - čtvrtek 21. 6. 2018, 12:00 h (raději již do středy 20. 6. 2018) následující přípravné operace:

A. Uživatelské jméno a heslo pro InSIS

 1. Uživatelské jméno a heslo nalezneme ve své elektronické přihlášce ke studiu. Zde je dostupné po elektronickém zápisu ke studiu, který proběhl v pondělí 18. 6. 2018. (Pokud jste se účastnili přijímacích zkoušek nanečisto, nevyhledáváte uživatelské jméno a heslo, použijete je z přijímacích zkoušek nanečisto.)
 2. V prohlížeči zadáme adresu http://insis.vse.cz.
 3. V sekci Přijímací řízení vybereme odkaz Elektronická přihláška ke studiu na VŠE.
 4. Vybereme volbu Vstoupit do systému e-přihlášek jako uživatel e-přihlášek. (Pokud jsme zapomněli heslo pro vstup do přihlášky, můžeme si je znovu vygenerovat na základě rodného čísla a e-mailu po kliknutí do odkazu generování nového hesla.)
 5. Zadáme uživatelské jméno (číslo přihlášky) a heslo pro přihlášky.
 6. V horní části stránky se zobrazí uživatelské jméno (přihlašovací jméno) a heslo (přihlašovací heslo) do InSIS:

 7. Opíšeme
  • uživatelské jméno, které nás bude provázet celým studiem,
  • a heslo, které později můžeme změnit. Heslo si zkopírujeme do schránky.
 8. V prohlížeči zadáme adresu http://insis.vse.cz.
 9. V sekci Osobní administrativa vybereme odkaz Přihlášení do osobní administrativy.
 10. Zadáme své výše zjištěné uživatelské jméno a heslo (heslo nejlépe ze schránky).

B. Změna hesla

 1. Změnu hesla proveďte až dvě noci po elektronickém zápisu, tj. nejdříve ve středu 20. 6. 2018. Potom se Vám změna hesla provede i do Office 365.
 2. V sekci Nastavení informačního systému vybereme odkaz Změna hesla.
 3. Změníme úvodně vygenerované heslo. Nové heslo si dobře zapamatujeme.
 4. Uživatelské jméno a heslo je platné pro InSIS a Office 365.

C. Doporučené nastavení InSIS

 1. Abyste se poznali se svými spolužáky je vhodné nastavit zobrazování Vaší fotografie z InSIS ostatním uživatelům InSIS:
  • Po přihlášení do InSIS v sekci Přizpůsobení infromačního systému klikneme do odkazu Uživatelská nastavení.
  • V sekci Osobní stránka / Režim zobrazování údajů vybereme v poli Zobrazovat fotografii hodnotu Po přihlášení.
  • Klikneme do tlačítka Uložit zadané údaje.
 2. Dále je vhodné zobrazit fotografii v Office 365:
  • Po přihlášení do InSIS v sekci Přizpůsobení infromačního systému klikneme do odkazu Uživatelská nastavení.
  • V sekci Osobní stránka / Režim zobrazování údajů vybereme v poli Souhlas s přenosem fotky do Office 365 hodnotu Ano.
  • Klikneme do tlačítka Uložit zadané údaje.
  • (V Office 365 si můžeme sami bez návaznosti na InSIS nastavit jinou fotografii.)
 3. InSIS umožňuje přenášet výuku a termíny zkoušek do kalendáře Office 365. Nastavíme přenos:
  • Po přihlášení do InSIS vpravo nahoře klikneme do odkazu Otevřít vše.
  • V sekci ​Přizpůsobení informačního systému klikneme do odkazu ​Konfigurace přenosu událostí do Office 365.
  • V řádku Výuka studenta klikneme do šipky ve sloupci Nastavit.
  • V poli Přenos do Office 365 vybereme hodnotu Ano a klikneme do tlačítka Uložit.
  • Obdobně nastavíme hodnotu Ano pro Termíny studenta.

D. Doporučené nastavení Office 365

 1. Každý student i zaměstnanec VŠE může bezplatně používat služby Office 365. Office 365 je pro studenta dostupný dvě noci po elektronickém zápisu, tj. od středy 20. 6. 2018.
 2. Ve webovém prohlížeči zadáme adresu http://o365.vse.cz, popř. z adresy http://portal.office.com. Přihlásíme se:
  • Uživatelské jméno: dle InSIS rozšířením o koncovku @vse.cz
  • Heslo dle InSIS
 3. Služby Office 365:
  • Pošta: webové čtení školní pošty (OWA - Outlook Web Access)
  • Kalendář: osobní kalendář, do něhož můžeme přenášet rozvrh hodin, termíny zkoušek (viz sekce C tohoto popisu)
  • Lidé: osobní kontakty
  • Yammer: interní sociální síť školy
  • OneDrive: úložiště souborů o velikosti 1 TB, z něhož můžeme sdílet složky či dokumenty s ostatními uživateli školy
  • SharePoint: interní týmové weby školy (intranet), zejména Intranet FMV, který obsahuje části:
   • Pedagogika: informace o kreditním systému a InSIS
   • Kvalifikační práce: informace o fázích tvorby bakalářské a diplomové práce
   • Kalendář FMV: harmonogram semestru s možností kopírování do osobního kalendáře
  • Planner: plánování úkolů
  • Project: správa a řízení projektů
  • Úkoly: evidence úkolů s možností odkazů na e-mailové zprávy
  • Delve: vyhledávání informací ve OneDrive pfo firmy, týmových webech, připojených souborech pošty
  • Video: interní videa školy
  • Word Online: online verze textového procesoru Word
  • Excel Online: online verze tabulkového programu Excel
  • PowerPoint Online: online verze prentačního programu PowerPoint
  • OneNote Online: online verze aplikace OneNote na poznámky z výuky i jiných oblastí
  • Sway: rychlá tvorba prezentací s využitím fotografí a videa
  • Forms: dotazníky, kvízy, průzkumy, registrace na akce, formulářů pro hodnocení akcí
 4. Nastavení časového pásma v poště (možná, že je již nastaveno):
  • Vybereme v spouštěči aplikací (vlevo nahoře) aplikaci Pošta.
  • Klikneme do tlačítka Nastavení (ozubené kolečko vpravo nahoře) a v sekci Moje nastavení aplikací vybereme Pošta.
  • V sekci Obecné klikneme do odkazu Oblast a časové pásmo
  • V poli Aktuální časové pásmo vybereme hodnlotu (UTC +01:00) Praha, ....
  • Nahoře klikneme do tlačítka Uložit.
 5. Nastavení časové pásma pro osobní úložiště OneDrive pro firmy:
  • Vybereme (vlevo nahoře) aplikaci OneDrive.
  • V dialogovém okně Využitje SharePoint na maximum ponecháme zaškrtnuté pole Nastavit sociální funkce a klikneme do tlačítka OK.
  • Nestahujeme klientska aplikaci OneDrive pro firmy.
  • Klikneme do tlačítka Nastavení (ozubené kolečko vpravo nahoře) a vybereme Nastavení webu.
  • V sekci  Správa webu klikneme do odkazu Místní nastavení.
  • V poli Časové pásmo vybereme hodnotu (GMT +01:00) Prague
  • Klikneme do tlačítka Uložit.
 6. Nastavení aplikace Yammer:
  • ​Vybereme (vlevo nahoře) aplikaci Yammer.
  • Dialogové okno Who do you work with ukončíme bez nastavení stisknutím klávesy Escape.
  • Vlevo nahoře klikneme do tlačítka Settings (ozubené kolečko) a do volby Edit settings (Upravit nastavení).
  • Nahoře klikneme do záložky Preferences (Předvolby).
  • V poli Language (Jazyk) vybereme Český.
 7. Nastavení aplikace SharePoint:
  • ​​Vybereme (vlevo nahoře) aplikaci SharePoint.
  • V uvítací obrazovce klikneme třikrát do tlačítka Další a na závěr do tlačítka Pojďme na to.
  • V levé sekci Vybrané odkazy klikneme do odkazu Rozcetník VŠE a v něm do dlaždice Interanet FMV.
  • Klikneme do dlaždice Pedagogika. Potom vpravo nahoře do odkazu Sledovat a tlačítkem Zpět se vrátíme na předchozí stránku.
  • Klikneme do dlaždice Kvalifikační práce. Potom vpravo nahoře do odkazu Sledovat a tlačítkem Zpět se vrátíme na předchozí stránku.
  • Vybereme (vlevo nahoře) aplikaci ​SharePoint.
  • Nyní jsou již v sekci SharePoint/Sledování vybrané dva sledované weby Kvalifikační práce a Pedagogika.
 8. ​Nastavení fotografie:
  • Klikneme do tlačítka s fotografií uživatele vpravo nahoře.
  • Klikneme do fotografie.
  • Klkneme do tlačítka Vybrat soubor.
  • Dohledáme fotografii v adresářové struktuře.
  • Klikneme do tlačítka Uložit..

E. Instalace Office Pro Plus a příprava Skype pro firmy

 1. Každý student i zaměstnanec si může z Office 365 nainstalovat až na 5 zařízení kancelářský balík Office Pro Plus (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Skype pro firmy a další).
 2. Ve webovém prohlížeči zadáme adresu http://o365.vse.cz, popř. http://portal.office.com. Přihlásíme se:
  • Uživatelské jméno: dle InSIS s rozšířením o koncovku @vse.cz, např. novj01@vse.cz
  • Heslo dle InSIS
 3. Instalujeme Office Pro Plus dle návodu.
 4. Pro textovou i hlasovou komunikaci z PC či chytrého mobilu (prostřednictvím datového přenosu) je určena aplikace Skype pro firmy.
 5. Je vhodné mít aplikaci v rámci nainstalovaného Office Pro Plus k dispozici na informační schůzce na notebooku.
 6. Při prvním spuštění Skypu vyplníme pole Přihlašovací adresa uživatelským jménem z InSIS s koncovkou @vse.cz, např. novj01@vse.cz a klikneme do tlačítka Přihlásit se.
 7. Doplníme další parametry:
  • Uživatelské jméno: shodné s přihlašovací adresou Office 365, např. novj01@vse.cz,
  • Heslo: heslo dle InSIS.
 8. Pro ukázku si zapamatujeme jednoho uživatele. Do pole Vyhledat uživatele vložíme text Tomáš Kubálek a odešleme.
 9. Zobrazí se stav uživatele Tomáš Kubálek. Po kliknutí pravým tlačítkem do jména vybereme volbu Přidat do seznamu kontaktů. Vybereme kategorii Ostatní.
 10. Během informační schůzky bude možné prostřednictvím Skypu klást otázky.

F. Intranet (týmový web)

 1. Pro studenty jsou k dispozici četné interní informace na intranetu (týmovém webu).
 2. Prohlédneme si intranet pro studenty a zaměstnance FMV, zejména týmové weby:
 3. Před informační schůzkou v intranetu vyplníme krátký průzkum.

G. Eduroam

 1. Abychom mohli v objektech školy (především na Žižkově a na Jižním Městě) využívat bezplatnou akademickou bezdrátovou síť Eduroam, musíme si pro ni vygenerovat heslo.
 2. V prohlížeči zadáme adresu http://eduroam.vse.cz/heslo
  informace-pro-prijate-Eduroam.png
 3. Vyplníme jednotlivá pole:
  • Školní uživatelské jméno: dle InSIS
  • Heslo ke školnímu účtu: dle InSIS
  • Nové heslo k eduroam/VPN: jiné heslo než v InSIS
  • Potvrzení nového hesla: stejné heslo jako v předchozím řádku
  • Nové heslo musí splňovat podmínky uvedené v pravé části obrazovky.
  • Klikneme do tlačítka Změnit heslo.
 4. Heslo použijeme ve škole při prvním přihlašování do bezdrátové sítě Eduroam. Pozor za uživatelským jménem se píše navíc koncovka @vse.cz, např. uživatelské jméno může být novj01@vse.cz.

Vícedruhový záznam informační schůzky

Pro netrpělivé je k dispozici záznam informační schůzky z minulého roku.

Co si vzít s sebou

 • notebook s nainstalovaným Skypem pro firmy
 • heslo pro InSIS a Eduroam
 • 370 Kč na případný nákup čipové studentské karty ISIC

Program informační schůzky

 • 9.00 - 9.30:/12:30 - 13:00 zápis do podpisových archů
 • 9.30 - 9.35/13:00 - 13:05: úvodní slovo - doc. Ing. Pavel Hnát
 • 9.35 - 11.05/ 13:05 - 14:35
  • Seznamovací kurz - Rozvojové poradenské centrum, Mgr. Ing. Martin Rey
  • Možnosti studia v zahraničí - OZS, Ing. Eva Zamrzlová
  • Informace stávajících studentů - studenti FMV, Barbora Navrátilová a Bc. Zdeněk Dopita
 • 11.05 - 12.20/14:35 - 15:50: InSIS, Intranet: doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc.
 • 12.20 - 12.30/15:50 - 16:00: dotazy

Prezentace

Další informace

Videonávody k InSIS